Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a TECH-CON HUNGÁRIA KFT. (székhelye: 1133 Budapest, Véső utca 9-11., Cégjegyzékszám: 01-09-687815, adószám: 10721566-2-41) mint adatkezelő (továbbiakban: „Szolgáltató”) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) legfontosabb jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és az Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”)

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.shop.tech-con.hu weboldalon (a továbbiakban: „Webshop”) található elektronikus áruházon keresztül történik.

1.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3. A jelen Szabályzat 2015.04.01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Webshopon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webshopnak -, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére.

1.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

1.6. A Webshopban történő vásárlás elektronikus úton, a weboldalon keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.7. A Felek közötti szerződés a termék átvételekor jön létre, amennyiben a terméket a Felhasználó személyesen, az üzletben veszi át. Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem személyesen az üzletben veszi át a terméket, hanem a Szolgáltató szállítja házhoz azt, úgy a termék megrendelése a távollévők között kötött szerződésnek minősül.

1.7. Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest Véső utca 9-11. Tel: 06-1-412-41-61 (/62; /63)

2. Regisztráció

2.1. A Webshop jobb oldalán felül, a Bejelentkezés gombra kattintva betöltő oldalon jelenik meg a regisztrációs adatlap, ennek kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az oldalon bárki igényelhet hozzáférést a Webshophoz, az adatlap hiánytalan és valós adatokkal történt kitöltésével és elküldésével. A Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével és beküldésével a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztrációs adatlapon a Felhasználónak a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, a kötelezően kitöltendő mezők csillaggal vannak jelölve.

2.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. A hibásan rögzített adatok megváltoztatásának igénylésére csak a webshop.hu@tech-congroup.com e-mail címen van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy a tech-con@tech-con.hu e-mail címen van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. Az termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó tudnivalókat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt katalógusokból lehet részletesen megismerni. A termékek mellett feltűntetett termékfotó minden esetben illusztráció. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webshopban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.1.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára raktári és nem raktári termékek megrendelésére egyaránt. Raktári terméknek minősül minden olyan termék, amely készleten van, azonnal kosárba lehet helyezni. Nem raktári terméknek minősül minden olyan termék, amelynek gyártása, beszerzése egyedi feltételeket igényel. A nem raktári termékek várható teljesítéséről a Szolgáltató minden esetben a gyártói visszaigazolás beérkezését követően a rendelés visszaigazolásában informálja a Felhasználót.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

3.2.1. Az kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg a Szolgáltatóval egyeztetett pénznemben tünteti fel a termék vételárát, mely az egyes partnereknél eltérő lehet. A bevásárlókosár végösszege minden esetben Euróban kerül feltűntetésre. Az Euróban feltüntetett árak meghatározása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR/HUF napi középárfolyam alapulvételével történik. A Szolgáltató külön is felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az EUR/HUR árfolyam változása következtében az ajánlatban, a megrendelésben és a számlában megjelölt HUF érték egymástól eltérhet (pozitív és negatív irányba is), illetve eltérő számlázási időszakban az egyes termékek ára eltérő lehet.

3.3. A Webshopról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záróidőpontját megelőzően is kimerülhet).

3.4. A Webshopban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált Felhasználótól csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. A megrendelések feldolgozása minden esetben beérkezési sorrendben történnek. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Felhasználó tévesen adta meg e-mail címét. A megrendelések feldolgozásáról a Szolgáltató minden esetben írásban tájékoztatót küld. Megrendelés esetén a hivatalos visszaigazolások, a szállítási határidővel együtt, a gyártói visszaigazolás beérkezését követően kerülnek kiküldésre.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Szállítási feltételek

4.1.1. Személyes áruátvételre , nincs lehetőség !

4.1.2. A Szolgáltató a megrendelt terméket igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíj a Megrendelőt terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki, melynek összege minden esetben a rendelés visszaigazoláson kerül feltűntetésre. Ha egy Felhasználótól a megrendelt termék(ek) kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód.

4.1.2.1. A megrendelt termék(ek) szállítási díja függ a termék(ek) méretétől, súlyától és a megrendelés végösszegétől. Standard méretek: max. 2 méter/40 kg. A házhoz szállítás standard méret/súly valamint nettó 100.000 Ft vásárlás alatt nettó 3.840 Ft. Standard méret/súly valamint nettó 100.000 Ft vásárlás felett a házhoz szállítás ingyenes. Küldemény: 3 raklap méretig nettó 42.000 Ft. Az említett méreteknél nagyobb küldemény esetén: ajánlat szerint. A szállítási költségeket a Szolgáltató a termékről szóló számlán tűnteti fel. A futárszolgálattal kiszállított termékek esetében 1-4 munkanap a becsült kiszállítási idő. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

4.1.2.2. A 335/2012. (XII.4.) Kormányrendelet módosításának értelmében 2024.03.28. naptól webáruházunkban elérhetővé kell tenni a Magyar Posta általi kézbesítést is, így ettől a naptól kezdve lehetőséget biztosítunk az MPL általi házhozszállításra is. Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: 780 Ft/db. Háznál történő kézbesítés esetén 0-10 kg-ig bruttó 1.567 Ft/db. Háznál történő kézbesítés esetén 10-20 kg-ig bruttó 2.354 Ft/db. Házbál történő kézbesítés esetén 20-40 kg-ig bruttó 4.717 Ft/db. Utánvétkezelés díja: 500 Ft. Mpl szállítási idő: 50-10 munkanap (csomagfeladások hetente!)

4.1.3. A Szolgáltató a kosárba helyezett termék(ek) esetében lehetőséget biztosít együttes és rész szállítás igénybevételére. A Szállítási feltétel kiválasztásával a Felhasználó elfogadja, hogy a „nem elérhető” termékek várható teljesítéséről és szállítási költségéről a Szolgáltató a rendelés visszaigazolásában informálja.

4.1.4. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Felhasználónak a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.1.5. A Felhasználó termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

4.2. Fizetési feltételek

4.2.1. Új regisztráció esetén 100 % előreutalási, vagy személyes átvétellel egybekötött készpénzes vagy bankkártyás fizetési feltételre van lehetőség, egyedi elbírálás alapján, ez alól kivételt képezhetnek egyes partnerek. Minden Fizetési Feltétel egyedi és személyre szabott. A Webshopban a Szolgáltató és a Felhasználó által közösen egyeztetett Fizetési Feltétel kerül alapértelmezett beállításra, az adatok megváltoztatásának igénylésére csak a webshop.hu@tech-congroup.com e-mail címen van lehetőség.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

5.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

5.3. A termék visszaküldésének költségét a felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

5.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót a nem raktári termékek esetében, kivéve, ha ez a rendelkezés jogszabállyal ellentétes.

5.6. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

5.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.8. Felhasználó köteles az termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.9. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(ek)et.

5.10. A felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

5.11. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.12. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.13. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

5.14. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató atermék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

5.15. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

6. Adatvédelem

6.1. A Felhasználó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át. A megadott e-mail címet a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem használjuk fel akciós hírlevelünkhöz.

6.2. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató aFelhasználó adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el.

6.3. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató, mint adatkezelő az adatok feldolgozása során feltétlen titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

6.4. Az adatvédelmi nyilatkozatot itt találja: www.tech-con.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

7. Jótállás, szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó Webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webshopot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Webshopot üzemeltető Szolgáltató jótállásra köteles.

7.3. Jótállás

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1. Felhasználó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a felhasználó hátrányára nem térhet el.

8.2. A felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

8.4. A Szolgáltató a felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

8.5. Ha a Szolgáltató a felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a felhasználót.

8.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9. Titoktartás

9.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján foganatosított megrendelésekkel összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott megoldás, információ, adat és tény, üzleti titoknak minősül, azt a Felek nem hozhatják harmadik személyek tudomására, illetve harmadik személyek részére nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. Felek jelen pontban írt kötelezettsége a megrendelés teljesítését követően is fennmarad.

10. Panaszkezelés rendje

Webshopunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Cégünk ISO9001 minőségirányítási elvek szerint működik, elkötelezett működési folyamatainak fejlesztése iránt. Az állandó, magas színvonalú szolgáltatási minőség biztosítása érdekében minden evvel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálunk és arra egy munkanapon belül reagálunk. Kérjük az esetlegesen felmerülő kifogást, reklamációt írásban jelezze a minoseg@tech-congroup.com e-mail címen, hogy a hiba forrását feltárhassuk és elkerülhessük annak megismétlődését. Az egyszerű kezelhetőség érdekében a fenti e-mail cím és a vonatkozó magyarázat cégünk minden dokumentumsablonján is megtalálható (ajánlatok, rendelés visszaigazolás, számla, szállítólevél, stb.).

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20. Központi telefonszám: +36 (1) 459-4800 Faxszám: +36 (1) 210-4677

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11.4. Felek rögzítik, és Felhasználó kifejezetten elismeri, hogy a Webshopon található képek tájékoztató jellegűek, előfordulhat eltérés a megrendelt termék és az illusztráció között.

14.5. Felek rögzítik, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény rendelkezései értelmében bizonyos termékek termékdíj kötelesek. A termék ára magában foglalja a termékdíjat.

Tech-Con Hungária Kft.