Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a TECH-CON HUNGÁRIA KFT. (székhelye: 1133 Budapest, Véső utca 9-11., Cégjegyzékszám: 01-09-687815, adószám: 10721566-2-41) mint adatkezelő (továbbiakban: „Szolgáltató”) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) legfontosabb jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és az Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”)

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.shop.tech-con.hu weboldalon (a továbbiakban: „Webshop”) található elektronikus áruházon keresztül történik.

1.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3. A jelen Szabályzat 2015.04.01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Webshopon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webshopnak -, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére.

1.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

1.6. A Webshopban történő vásárlás elektronikus úton, a weboldalon keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.7. A Felek közötti szerződés a termék átvételekor jön létre, amennyiben a terméket a Felhasználó személyesen, az üzletben veszi át. Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem személyesen az üzletben veszi át a terméket, hanem a Szolgáltató szállítja házhoz azt, úgy a termék megrendelése a távollévők között kötött szerződésnek minősül.

1.7. Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest Véső utca 9-11. Tel: 06-1-412-41-61 (/62; /63)

2. Regisztráció

2.1. A Webshop jobb oldalán felül, a Bejelentkezés gombra kattintva betöltő oldalon jelenik meg a regisztrációs adatlap, ennek kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az oldalon bárki igényelhet hozzáférést a Webshophoz, az adatlap hiánytalan és valós adatokkal történt kitöltésével és elküldésével. A Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével és beküldésével a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztrációs adatlapon a Felhasználónak a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, a kötelezően kitöltendő mezők csillaggal vannak jelölve.

2.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. A hibásan rögzített adatok megváltoztatásának igénylésére csak a webshop.hu@tech-congroup.com e-mail címen van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy a tech-con@tech-con.hu e-mail címen van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. Az termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó tudnivalókat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt katalógusokból lehet részletesen megismerni. A termékek mellett feltűntetett termékfotó minden esetben illusztráció. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webshopban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.1.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára raktári és nem raktári termékek megrendelésére egyaránt. Raktári terméknek minősül minden olyan termék, amely készleten van, azonnal kosárba lehet helyezni. Nem raktári terméknek minősül minden olyan termék, amelynek gyártása, beszerzése egyedi feltételeket igényel. A nem raktári termékek várható teljesítéséről a Szolgáltató minden esetben a gyártói visszaigazolás beérkezését követően a rendelés visszaigazolásában informálja a Felhasználót.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

3.2.1. Az kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg a Szolgáltatóval egyeztetett pénznemben tünteti fel a termék vételárát, mely az egyes partnereknél eltérő lehet. A bevásárlókosár végösszege minden esetben Euróban kerül feltűntetésre. Az Euróban feltüntetett árak meghatározása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR/HUF napi középárfolyam alapulvételével történik. A Szolgáltató külön is felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az EUR/HUR árfolyam változása következtében az ajánlatban, a megrendelésben és a számlában megjelölt HUF érték egymástól eltérhet (pozitív és negatív irányba is), illetve eltérő számlázási időszakban az egyes termékek ára eltérő lehet.

3.3. A Webshopról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záróidőpontját megelőzően is kimerülhet).

3.4. A Webshopban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált Felhasználótól csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. A megrendelések feldolgozása minden esetben beérkezési sorrendben történnek. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Felhasználó tévesen adta meg e-mail címét. A megrendelések feldolgozásáról a Szolgáltató minden esetben írásban tájékoztatót küld. Megrendelés esetén a hivatalos visszaigazolások, a szállítási határidővel együtt, a gyártói visszaigazolás beérkezését követően kerülnek kiküldésre.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Szállítási feltételek

4.1.1. A megrendelt terméke(ke)t a Felhasználó - előzetes időpont egyeztetés után - személyesen is átveheti az ügyfélszolgálaton: 1133 Budapest Süllő utca 8. A személyes átvétellel rendelt terméket az értesítés kiküldését követő 14 napig tudjuk tárolni - amennyiben a vevő nem jelzi későbbi átvételi szándékát, a megrendelést töröljük!

4.1.2. A Szolgáltató a megrendelt terméket igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíj a Megrendelőt terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki, melynek összege minden esetben a rendelés visszaigazoláson kerül feltűntetésre. Ha egy Felhasználótól a megrendelt termék(ek) kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód.

4.1.2.1. A megrendelt termék(ek) szállítási díja függ a termék(ek) méretétől, súlyától és a megrendelés végösszegétől. Standard méretek: max. 2 méter/40 kg. A házhoz szállítás standard méret/súly valamint nettó 25.000 Ft vásárlás alatt nettó 2.500 Ft. Standard méret/súly valamint nettó 25.000 Ft vásárlás felett a házhoz szállítás ingyenes. Küldemény: 3 raklap méretig nettó 22.000 Ft. Az említett méreteknél nagyobb küldemény esetén: ajánlat szerint. A szállítási költségeket a Szolgáltató a termékről szóló számlán tűnteti fel. A futárszolgálattal kiszállított termékek esetében 1-4 munkanap a becsült kiszállítási idő. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

4.1.3. A Szolgáltató a kosárba helyezett termék(ek) esetében lehetőséget biztosít együttes és rész szállítás igénybevételére. A Szállítási feltétel kiválasztásával a Felhasználó elfogadja, hogy a „nem elérhető” termékek várható teljesítéséről és szállítási költségéről a Szolgáltató a rendelés visszaigazolásában informálja.

4.1.4. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Felhasználónak a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.1.5. A Felhasználó termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

4.2. Fizetési feltételek

4.2.1. Új regisztráció esetén 100 % előreutalási, vagy személyes átvétellel egybekötött készpénzes vagy bankkártyás fizetési feltételre van lehetőség, egyedi elbírálás alapján, ez alól kivételt képezhetnek egyes partnerek. Minden Fizetési Feltétel egyedi és személyre szabott. A Webshopban a Szolgáltató és a Felhasználó által közösen egyeztetett Fizetési Feltétel kerül alapértelmezett beállításra, az adatok megváltoztatásának igénylésére csak a webshop.hu@tech-congroup.com e-mail címen van lehetőség.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

5.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

5.3. A termék visszaküldésének költségét a felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

5.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót a nem raktári termékek esetében, kivéve, ha ez a rendelkezés jogszabállyal ellentétes.

5.6. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

5.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.8. Felhasználó köteles az termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.9. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(ek)et.

5.10. A felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

5.11. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.12. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.13. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

5.14. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató atermék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

5.15. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

6. Adatvédelem

6.1. A Felhasználó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át. A megadott e-mail címet a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem használjuk fel akciós hírlevelünkhöz.

6.2. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató aFelhasználó adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el.

6.3. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató, mint adatkezelő az adatok feldolgozása során feltétlen titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

6.4. Az adatvédelmi nyilatkozatot itt találja: www.tech-con.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

7. Jótállás, szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó Webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webshopot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Webshopot üzemeltető Szolgáltató jótállásra köteles.

7.3. Jótállás

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1. Felhasználó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a felhasználó hátrányára nem térhet el.

8.2. A felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

8.4. A Szolgáltató a felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

8.5. Ha a Szolgáltató a felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a felhasználót.

8.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9. Titoktartás

9.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján foganatosított megrendelésekkel összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott megoldás, információ, adat és tény, üzleti titoknak minősül, azt a Felek nem hozhatják harmadik személyek tudomására, illetve harmadik személyek részére nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. Felek jelen pontban írt kötelezettsége a megrendelés teljesítését követően is fennmarad.

10. Panaszkezelés rendje

Webshopunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Cégünk ISO9001 minőségirányítási elvek szerint működik, elkötelezett működési folyamatainak fejlesztése iránt. Az állandó, magas színvonalú szolgáltatási minőség biztosítása érdekében minden evvel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálunk és arra egy munkanapon belül reagálunk. Kérjük az esetlegesen felmerülő kifogást, reklamációt írásban jelezze a minoseg@tech-congroup.com e-mail címen, hogy a hiba forrását feltárhassuk és elkerülhessük annak megismétlődését. Az egyszerű kezelhetőség érdekében a fenti e-mail cím és a vonatkozó magyarázat cégünk minden dokumentumsablonján is megtalálható (ajánlatok, rendelés visszaigazolás, számla, szállítólevél, stb.).

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20. Központi telefonszám: +36 (1) 459-4800 Faxszám: +36 (1) 210-4677

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11.4. Felek rögzítik, és Felhasználó kifejezetten elismeri, hogy a Webshopon található képek tájékoztató jellegűek, előfordulhat eltérés a megrendelt termék és az illusztráció között.

14.5. Felek rögzítik, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény rendelkezései értelmében bizonyos termékek termékdíj kötelesek. A termék ára magában foglalja a termékdíjat.

Tech-Con Hungária Kft.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Tájékoztató célja
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a TECH-CON HUNGÁRIA Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Véső utca 9-11., Cg. 01-09-687815, a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

1.2. A Tájékoztató hatálya

1.2.1. A Tájékoztató a Társaság 2.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.

1.2.2. A Társaság adatkezelési tevékenységei:
(1) a shop.tech-con.hu domain név alatt üzemeltetett webshop (a továbbiakban: Webshop) útján megvalósuló adatkezelés,
(2) a www.tech-con.hu domain név alatti weboldal (a továbbiakban: Weboldal) útján megvalósuló adatkezelések az alábbi menüpontok alatt:
2.1. HÍRLEVÉL menüpont alatt,
2.2. KAPCSOLAT menüpont alatt,
2.3. KARRIER menüpont alatt,
(3) a szallitorendszerek.hu domain név alatti weboldal (a továbbiakban: Szállítórendszerek Weboldal) útján megvalósuló adatkezelés az „AJÁNLATOT KÉREK” menüpont alatt,
(4) ügyfelek, illetve kapcsolattartóik adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés,


1.3. A Tájékoztató elérhetősége

A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Társaság 1.1. pontban rögzített székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a Weboldalon elektronikusan az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt.

1.4. A Tájékoztató módosítása

A Társaság jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. A Társaság a módosítás tényéről az Érintetteket a 1.3. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.

1.5. Irányadó jogszabályok

A Társaság kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)] rendelkezéseinek.

1.6. Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak a 1.5. pontban megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak.

1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága

A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja a Társaság részére. A Társaság részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

1.8. Adatbiztonság

A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.

II. EGYES ADATKEZELÉSEK

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

1. Webshop útján megvalósuló adatkezelés (1. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Webshop a Társaság Weboldalon elérhető termékkatalógusa, mely a Társaság által forgalmazott termékeket vagy azok egy részét (a továbbiakban: Termék) kínálja eladásra. A Webshopon történő elektronikus megrendelés leadással és a Társaság általi megrendelés elfogadásával (hivatalos visszaigazolással) adásvételi szerződés jön létre a megrendelést leadó személy, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló vagy Érintett) és a Társaság, mint eladó között. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Vásárló jelen pontban rögzített személyes adatainak kezelése. A Társaság rögzíti, hogy amennyiben a Vásárló nem természetes személy, úgy a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelés úgy valósul meg, hogy az 1.1.-1.4. pontokban foglalt esetekben rögzítésre kerül a nem természetes személy Ajánlat kérő és/vagy Vásárló kapcsolattartójának neve, email címe, telefonszáma, pozíciója, és a regisztrációt követően a Társaság által a belépéshez részére biztosított jelszó.

A Webshop felületén az Érintett a következő esetekben szolgáltathat adatot:
1.1. „Ajánlat kérés” menüpont alatt
1.2. „Regisztráció” menüpont alatt
1.3. „Bejelentkezés” menüpont alatt
1.4. „Rendelés elküldése” menüpont alatt


2. A kezelt személyes adatok:

2.1. „Ajánlat kérés” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. név
2. cím (irányítószám, település, utca, házszám) [csak természetes személy vásárló esetén]
3. email cím
4. telefonszám

2.2. „Regisztráció” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. név
2. pozíció
3. cím (irányítószám, település, utca, házszám) [csak természetes személy vásárló esetén]
4. adószám [csak természetes személy vásárló esetén] 5. email cím
6. telefonszám

2.3. „Bejelentkezés” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. email cím
2. jelszó

2.4. „Rendelés elküldése” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. megrendelt termékek adatai


3. Az adatkezelés célja:
Természetes személy Ajánlat Kérő részére ajánlat adása későbbi termék értékesítése céljából, továbbá kapcsolatfelvétel/tartás az ajánlat közlése céljából. Nem természetes személy Ajánlat Kérő esetében az Ajánlat Kérő kapcsolattartója adatai kezelésének célja az Ajánlat Kérővel való kapcsolattartás biztosítása az Ajánlat Kérő részére ajánlat adása céljából későbbi termék értékesítése érdekében továbbá kapcsolatfelvétel/tartás az ajánlat közlése céljából. [ajánlat adása, az ajánlat feltételeinek közlése, egyeztetése]
Természetes személy Vásárló részére a Webshop-on keresztül termék értékesítése, illetve annak Vásárlóhoz történő kiszállítása, illetve a Társaság előbbiekkel kapcsolatos számviteli kötelezettségeinek teljesítése. Nem természetes személy Vásárló esetében a Vásárló kapcsolattartója adatai kezelésének célja a Vásárlóval való kapcsolattartás biztosítása a Vásárló részére a Webshop-on keresztül termék értékesítése, illetve annak Vásárlóhoz történő kiszállítása érdekében. [termékértékesítés/adásvétel, az ahhoz kapcsolódó szállítás lebonyolítása, továbbá Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése]


4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés az adásvételi szerződés létrehozatalához és teljesítéséhez szükséges. A Vásárló által történő ajánlatkéréssel, regisztrációval, bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésekre szintén a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, hiszen ezek az adatkezelések az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, a Vásárló kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek.
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítése.


5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-alapján 8 évig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig kezeli.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok.

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A Tájékoztató IV. fejezete szerint.

8. Adatfeldolgozó:
SigmaNet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., adószám: 13919252-2-41, Cg. 01-09-879863, képviseli: Maruzs Ádám ügyvezető, email cím: info@sigmanet.hu, honlap: http://www.sigmanet.hu) a Webshop informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató

2. A Weboldal útján megvalósuló adatkezelések

2.1. Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (e-DM, hírlevél, 2. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján a Társaság az Érintettnek, mint a reklám címzettjének közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél), amennyiben azt az Érintett igényli és ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul. A Társaság Hírlevelet kizárólag email útján küld.

2. A kezelt személyes adatok:
1. név
2. email cím


3. Az adatkezelés célja:
A Társaságot, termékeit, szolgáltatásait népszerűsítő, aktuális ajánlatairól tájékoztató reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése elektronikus levelezés útján.

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az Érintett hozzájárulása alapján.
Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az Érintett a Hírlevélben található „leiratkozom” linkre kattintva, vagy írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.


5. Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig. A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi adatok nem visszanyerhetők, de konkrét adat megadásakor a leiratkozás bizonyítható. A hozzájárulás visszavonás legkésőbb a Társaság általi tudomásszerzéstől számított 24 óra elteltével lép életbe.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A Tájékoztató IV. fejezete szerint.

8. Adatfeldolgozó:
MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., adószám: 13922546-2-03, Cg. 03-09-114492, képviseli: Ronkó Csaba ügyvezető, email cím: mediacenter@mediacenter.hu,) informatikai hátteret biztosító tárhelyszolgáltató

2.2. „KAPCSOLAT” menüpont alatt, megkeresések kezelése (3. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A „KAPCSOLAT” menüpont alatt az Érintettnek lehetősége van a Társaság részére elektronikus üzenetet küldeni a kapcsolatfelvétel/tartás céljából. Az Érintett a megkeresés küldője.

2. A kezelt személyes adatok:
1. név
2. email cím
3. üzenet


3. Az adatkezelés célja:
Megkeresések kezelése, megválaszolása, a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés.

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz a Társasággal létrejövő szerződés létrehozásához, a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, a szerződés teljesítéséhez, a teljesítéssel összefüggő esetleges igények rendezéséhez szükséges.

5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság a megkereséseket azok beérkezésétől számított 12 hónapig tárolja, majd törli, a még folyamatban lévő megkeresések kivételével, amelyek törlésére az ügy elintézését követő 12 hónap elteltével kerül sor.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A Tájékoztató IV. fejezete szerint.

8. Adatfeldolgozó:
MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., adószám: 13922546-2-03, Cg. 03-09-114492, képviseli: Ronkó Csaba ügyvezető, email cím: mediacenter@mediacenter.hu,) informatikai hátteret biztosító tárhelyszolgáltató

2.3. „KARRIER” menüpont útján megvalósuló adatkezelés, pályázatok, megőrzése (4. számú táblázat)

1. Adatkezelési műveletek:
A Társaság két csatornán keresztül gyűjt önéletrajzokat, motivációs leveleket, pályázatokat (a továbbiakban: együttesen: Pályázat): (I.) munkaerőtoborzó cégek általi továbbítás és/vagy (II.) a Weboldal KARRIER menüpont útján. A „KARRIER” menüpont alatt a Társaság (1) egy konkrét munkakör vonatkozásában, vagy (2) konkrét munkakör megjelölése nélkül lehetőséget biztosít bármely természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) részére, hogy Pályázatát a Weboldalra feltöltse, a Társaság részére hozzáférhetővé tegye. A Társaság a beérkezett Pályázatokat rögzíti, rendszerezve tárolja. A KARRIER menüpont útján beérkező Pályázatok beérkezéséről a Társaság a Pályázó email címére automatikus visszaigazolást küld.

2. A kezelt személyes adatok:
Név, email cím, továbbá a csatolt Pályázatban szereplő valamennyi személyes adat, különösen, de nem kizárólagosan legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, szakmai tapasztalat, lakóhely. Amennyiben a Társaság a Pályázatban a különleges személyes adatot ismer fel, úgy azt haladéktalanul törli, kivéve, ha az adatkezelés a Társaságnak vagy a Pályázónak a foglakoztatást, valamint szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges.

3. Az adatkezelés célja:
A Társaságnál megüresedett és/vagy megüresedő munkakör betöltése.

4. Az adatkezelés jogalapja:
[GDPR 6. cikk (1) a)] érintett hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonása:
A Pályázó bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, melynek eredményeként a Társaság haladéktalanul törli a Pályázatát. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Pályázó írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.


5. Az adatkezelés időtartama:
(I.) Amennyiben a Pályázatok munkaerőtoborzó cég útján kerülnek a Társaság részére továbbításra, úgy az adatkezelés időtartama a pályáztatás időtartama, vagyis a Pályázó hozzájárulásának megadásától számított és a pályáztatás lezárásig terjedő időtartam. A Társaság a munkakör betöltését követően haladéktalanul törli a ki nem választott Pályázók személyes adatait (Pályázatait), de legkésőbb a Pályázat beküldésének határidejét követő két hónap elteltével, és akkor is, ha a Pályázó a pályáztatás során a Pályázatát visszavonja. Amennyiben a Társaság a ki nem választott jelentkező Pályázatát a pályáztatási eljárás lezárását követően meg kívánja őrizni, úgy erről a Pályázót előzetesen tájékoztatja, különösen annak céljáról, időtartamáról, majd ezt követően beszerzi ehhez a Pályázó hozzájárulását, mely esetben a Pályázatot e hozzájárulás megadásától számított két hónapos határozott ideig tovább kezeli, annak lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.

(II.) Amennyiben a Pályázatok a Weboldal KARRIER menüpont útján kerülnek tárolásra:
(1) Konkrét munkakör megjelölése esetében: A Társaság a Pályázat beküldésére minden esetben határidőt állapít meg. E határidő lejártát követő két hónapon belül a Társaság dönt a pályáztatás eredményéről, az adott munkakörre megfelelő Pályázó kiválasztásáról, a pályáztatás lezárásáról. A Pályáztatás eredményéről a Társaság a Pályázókat értesíti. Az adatkezelés időtartama a pályáztatás időtartama, vagyis a Pályázó hozzájárulásának megadásától számított és a pályáztatás lezárásig terjedő időtartam. A Társaság a munkakör betöltését követően haladéktalanul törli a ki nem választott Pályázók személyes adatait (Pályázatait), de legkésőbb a pályázat beküldésének határidejét követő két hónap elteltével, és akkor is, ha a Pályázó a pályáztatás során a Pályázatát visszavonja. Amennyiben a Társaság a ki nem választott jelentkező Pályázatát a pályáztatási eljárás lezárását követően meg kívánja őrizni, úgy erről a Pályázót előzetesen tájékoztatja, különösen annak céljáról, időtartamáról, majd ezt követően beszerzi ehhez a Pályázó hozzájárulását, mely esetben a Pályázatot e hozzájárulás megadásától számított két hónapos határozott ideig tovább kezeli, annak lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.
(2) Konkrét munkakör megjelölése hiányában: a Társaság a Pályázatot a hozzájárulás megadásától számított két hónapos határozott idő lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.


7. Címzettek:
A Pályázatok megismerésére jogosult személyek: Kövesi András cégvezető, Hurja Andrea, Gyenes – Kovács Nóra, Mészáros Máté személyzeti ügyekért felelős személyek, Szilágyi Sándor iformatikus)

3. http://szallitorendszerek.hu domain név alatt üzemeltetett weboldal útján megvalósuló adatkezelés (5. számú)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Szállítórendszerek Weboldalon a Társaság az általa forgalmazott termékeket vagy azok egy részét (a továbbiakban: Termék) kínálja eladásra. Az Érintett (a továbbiakban: Ajánlatkérő vagy Érintett) az „AJÁNLATOT KÉREK” menüpont alatt a termék vonatkozásában ajánlatot kérhet adásvételi szerződés megkötése céljából. A Társaság részéről ajánlat adáshoz elengedhetetlenül szükséges az Ajánlatkérő jelen pontban rögzített személyes adatainak kezelése.

2. A kezelt személyes adatok:
1. név
2. email cím
3. telefonszám


3. Az adatkezelés célja:
Természetes személy Ajánlatkérő részére ajánlat adása későbbi termék értékesítése céljából, továbbá kapcsolatfelvétel/tartás az ajánlat közlése céljából. Nem természetes személy Ajánlat Kérő esetében az Ajánlat Kérő kapcsolattartója adatai kezelésének célja az Ajánlatkérővel való kapcsolattartás biztosítása az Ajánlatkérő részére ajánlat adása céljából későbbi termék értékesítése érdekében továbbá kapcsolatfelvétel/tartás az ajánlat közlése céljából. [ajánlat adása, az ajánlat feltételeinek közlése, egyeztetése]

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az Ajánlatkérő által történő ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, hiszen ezek az adatkezelés az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, az Ajánlatkérő kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek.

5. Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben az Ajánlatkérő és a Társaság között nem jön létre szerződés, úgy a Társaság az Ajánlatkérő személyes adatait az ajánlatkérés beérkezésétől számított 12 hónapig tárolja, majd törli, amennyiben létrejön szerződés, úgy a jelen tájékoztató II. fejezet 1. pontja szerinti időtartamig.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok.

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A Tájékoztató IV. fejezete szerint.

4. Ügyfelek, illetve kapcsolattartóik adatai ügyféladatbázisban történő kezelése (6. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Társaság ügyfelei adatait elektronikus adatbázisban rögzíti. Az adatbázisban az ügyfelek adatait a Társaság elkülönítetten, rendszerezve tárolja az adatkezelés megszűnéséig, arról papír alapú másolatot nem készít.

2. A kezelt személyes adatok:
Természetes személy ügyfél esetében:
1. név
2. lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
3. telefonszám
4. email cím
5. számlázási adatok (név, cím; amennyiben eltér az 1. számú táblázat 2.2. pontban megadottaktól, de csak természetes személy adatai esetében)
6. szállítási adatok (név, cím; amennyiben eltér az 1. számú táblázat 2.2. pontban megadottaktól, de csak természetes személy adatai esetében)
7. adószám/adóazonosító jel

Nem természetes személy ügyfél esetében az ügyfél kapcsolattartójának adatai:
1. név
2. telefonszám
3. email cím


3. Az adatkezelés célja:
Természetes személy Ügyfél részére szerződés létrehozása és teljesítése, azaz termék értékesítése, illetve annak Ügyfél részére történő kiszállítása, illetve a Társaság előbbiekkel kapcsolatos adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése. Nem természetes személy Ügyfél esetében az Ügyfél kapcsolattartója adatai kezelésének célja az Ügyféllel való kapcsolattartás biztosítása az Ügyféllel szerződés létrehozása és teljesítése, azaz Ügyfél részére termék értékesítése, illetve annak Ügyfélhez történő kiszállítása érdekében. [termékértékesítés/adásvétel, az ahhoz kapcsolódó szállítás lebonyolítása, továbbá Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése]

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre [a GDPR 6. cikk (1) b)] pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés az adásvételi szerződés létrehozatalához és teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelésre a [GDPR 6. cikk (1) c)] pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.


5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság az Ügyfél személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-alapján 8 évig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig kezeli.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A tájékoztató IV. fejezete szerint.

III. ÉRINTETT JOGAI

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Társaság részére személyes adatait, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

3.2. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Társaság személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


3.3. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
Az Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak - figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

3.4. Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


3.5. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.


3.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Társaság alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Társaság nem kezeli.

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.


3.7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Tekintettel arra, hogy a Társaság az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Társaság jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

3.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.


3.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

3.10. A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).


3.11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:
a) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.


IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

A Társaság/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:
cégnév: TECH-CON Hungária Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1133 Budapest, Véső utca 9-11.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-687815
képviseli: Kövesi András cégvezető,
adószám: 10721566-2-41
email cím: Kovesi.Andras@tech-congroup.com
honlap: www.tech-con.hu

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


Budapest, 2018. május 25.